Het dorp Kimmedorp in de gemeente Den Struik

Welkom in Kimmedorp.
Dit dorp behoort de gemeente Den Struik toe en ligt achter de horizon. Wonen en werken in Kimmedorp en Den Struik? Het is een mixed van fictie en non-fictie (humor, verzinsels, waargebeurd, kronkels).
Odi ondernemersnetwerk Hellen Gill and Friends

De Horizonstraat, Sjane Abtotz-HellenJGill2021

Bewoners

De gemeente Den Struik

De Nieuwe Omroep-Kimmedorp (DNOK). Deze omroep is de zendgemachtigde voor Kimmedorp en Den Struik. De radio en tv-organisaties: Street office, Ego media-radio en tv, Kimmedorp FM, beheren de studio´s.

De grondlegger
Frau Sjane Abtotz: En zij is de moeder van HellenJGill de floormanager.
De redactie van: Street Office FM (De burger met een mening, missie en een tjuri). Ego Media (Dhr Herbert, mw Hermien, mw Caroline en hr Charles). Kimmedorp FM (Freelancers – filosofen, biologen, sociologen en overige). De Freelancers (Kimmedorp journalisten, online). Odi! HellenJGill